COVID upozornenie - ohľadne vstupov a zliav do Aquaparku TATRALANDIA

COVID upozornenie - ohľadne vstupov a zliav do Aquaparku TATRALANDIA

Vodný park Tatralandia rovnako ako aj Keltský saunový svet aktuálne funguje v režime OTP (hostia očkovaní, testovaní a po prekonaní ochorenia COVID-19). 

Relaxujme bezpečne!

 • Noste rúško, ak nie je možné udržať si odstup aspoň 2 metre od cudzích osôb.
 • Správajte sa ohľaduplne pri kýchaní alebo kašľaní. Ak máte pritom rúško, vymeňte alebo operte ho ihneď, ako sa dá. Ak rúško práve nemáte, kašlite a kýchajte do ohnutého lakťa alebo použite vreckovku, tú následne vyhoďte a umyte si ruky.
 • Udržujte si odstup od ostatných osôb minimálne 2 metre.
 • Umývajte a dezinfikujte si ruky, často a dôkladne (aspoň 20 sekúnd). Deťom asistujte, ideálne hravo (pomocou básničky alebo pesničky).
 • Nedotýkajte sa rukami tváre – očí, nosa, úst. A pri kašlaní a kýchaní si zakrývajte ústa lakťovým ohybom alebo vreckovkou.
 • Udržujte si sociálny odstup. Nepodávajte si ruky, vyhýbajte sa objímaniu či bozkávaniu s inými ľuďmi, nejedzte s nimi z rovnakého taniera, nepoužívajte rovnaký riad, poháre ani uteráky.
 • Vyhýbajte sa kontaktu s plochami, kde by sa vírus mohol vyskytovať (zábradlie, lavičky, kľučky a pod.).
 • Nenavštevujte kúpalisko, ak ste chorí alebo máte príznaky ochorenia.
 • Zvýšenú pozornosť venujte dodržiavaniu hygienických návykov detí; ich pohyb po kúpalisku majte pod kontrolou
 • AKO SA SPRÁVAŤ NA KÚPALISKU - prehľadný zoznam odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej Republiky

Pravidlá fungovania areálu v zmysle Vyhlášky č. 240/2021 platnej od 16.8.:

 • Vo fáze Ostražitosti v ktorom bude okres Liptovský Mikuláš od 13. 9.2021 je umožnený vstup  osobám v režime OTP (plne očkovaní, testovaní, alebo tí čo Covid 19 prekonali)
  • plne očkovaná osoba:
   • osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou
   • osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou
   • osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID19
   • osoba do 12 rokov veku
  • testovaná osoba: osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu
  • osoba po prekonaní Covid19: osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.
 • Kým je  okres Liptovský Mikuláš vo fáze Ostražitosti  podľa Covid automatu, je kapacita areálu obmedzená na 50%.
 • Keltský saunový svet je obmedzený na 50% svojej kapacity
 • Naďalej platí výnimka pre umelé kúpaliská – návštevníci nemusia mať v areáli vodného parku prekryté dýchacie cesty

AKTUÁLNE BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA V AREÁLI VODNÉHO PARKU

 

Pri návšteve umelých kúpalísk, ktoré poskytujú služby len osobám v režime OTP  v okresoch v stupni Ostražitosť podľa COVID automatu, je potrebné sa preukázať negatívnym PCR alebo AG testom, potvrdením o očkovaní, alebo prekonaní COVID19.

Pri vstupe do vodného parku je nutné prekryť dýchacie cesty, po priestor šatní. V zmysle vyhlášky 237/2021 od 16.8.2021 to nie je nutné pri pohybe vnútri areálu.

Uprednostňujeme platbu kartou, aby sme eliminovali vzájomný kontakt, a mohli Vám bezpečne poskytovať naše služby.

Povinná dezinfekcia rúk pri vstupe a v areáli. Dezinfekčné antibakteriálne prostriedky nájdete označené a umiestnené v celom areáli.

Zvýšená frekvencia dezinfekcie interiérov bude v pravidelných intervaloch, bude zvýšená dezinfekcia dotykových plôch a bude vykonávaná prostriedkami s virucídnym účinkom.

Dodržiavanie vzdialenosti dvoch metrov medzi osobami, v priestoroch pokladne, v celom areáli a tak isto aj na lehátkach.


Opatrenia sú vypracované na základe vydaných opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

 
© Copyright 2022 | Všetky práva vyhradené